HET  TRUSTNETHet TrustNet is een duurzaam samenwerkingsverband tussen organisaties uit de sector voor personen met een beperking in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Via een constructieve en respectvolle samenwerking beogen de leden hun werking kwalitatief te verbeteren. De samenwerking concretiseert zich vooral op het vlak van management, kwaliteit, reglementering en intervisie.
Met de naam "Het TrustNet" focussen we op:
Trust : staat zowel voor het samengaan van organisaties die juridisch zelfstandig wensen te blijven, als voor vertrouwen, geloven, toevertrouwen...
Netwerk : een vorm van samenwerking rond één of meerdere belangrijke aspecten van de organisaties met als doel een meerwaarde te realiseren.